O projekcie

WSPÓLNA INICJATYWA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE I LWOWSKIEGO OBWODOWEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO „OHMATDYT” JAKO ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOWOCZESNEJ CHIRURGII
Finansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.
Wkład Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – finansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
Wkład własny partnera projektu – Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” – finansowany jest z budżetu Lwowskiej Rady Obwodowej.
Projekt realizowany jest w ramach celu tematycznego „BEZPIECZEŃSTWO”.
Cel ogólny projektu: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w ramach nowoczesnej chirurgii małoinwazyjnej oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wpływu diety na zdrowie człowieka.
Przedsięwzięcia podstawowe w ramach projektu w Lwowskim Obwodowym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym „OHMATDYT” – to remont sali operacyjnej oraz zakup wyposażenia do chirurgii małoinwazyjnej: kompletny zestaw wyposażenia laparoskopowego, elektronarzędzia do laryngologii, mikroskop otochirurgiczny, cytouretroskopy i teleskopy dziecięce.
W szpitalu zostanie przeprowadzony remont sali aktowej oraz stworzony gabinet telemedycyny z niezbędnym wyposażeniem technicznym do prowadzenia zdalnych konsultacji pacjentów i szkolenia studentów. Operacje z nowej sali operacyjnej będą transmitowane w sali aktowej dla przeprowadzenia ćwiczeń studentów oraz dokładnego zbadania skomplikowanych przypadków u pacjentów. Podstawowym celem wdrożenia Składnika telemedycznego projektu jest poprawa zdrowia ludności poprzez zapewnienie zrównoważonego dostępu do odpowiedniej jakości usług medycznych. Ponadto znacznie to uprości i przyspieszy komunikację oraz współpracę między obydwoma partnerami. Oprócz zdalnej wymiany informacją oraz wiedzą, przewidziano wspólne praktyczne szkolenia lekarzy obydwu szpitali celem uzyskania lepszego doświadczenia oraz wprowadzenia nowych chirurgicznych usług medycznych, które wcześniej nie były dostępne dla pacjentów.  
Wyniki projektu zostaną przedstawione na konferencji końcowej we Lwowie. Na konferencji również zostanie zaprezentowany katalog najlepszych praktyk, który zostanie przygotowany i opublikowany w ramach projektu celem zademonstrowania oraz rozpowszechnienia wyników projektu na całym terytorium Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Polscy partnerzy przedstawią program profilaktyczny mający na celu zmniejszenie liczby przypadków wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej, opracowanie którego stało się możliwym dzięki realizacji projektu.
Na tym współpraca specjalistów obydwu szpitali nie zakończy się, ponieważ dzięki systemowi telemedycyny zainstalowanemu w Szpitalu Lwowskim w ramach projektu, lekarze będą mogli przeprowadzać wspólne konsultacje, zdalnie uczestniczyć w konferencjach po obydwu stronach granicy.
Głównym celem Programu jest wspieranie procesów transgranicznych rozwoju w przygranicznych regionach Polski, Białorusi oraz Ukrainy zgodnie z celami Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa określonego w Zarządzeniu w sprawie EIS. Podobnie jak w poprzednich okresach realizacji programu, Program skupia się na polskich, ukraińskich i białoruskich regionach przygranicznych oraz organizacjach non-profit działających w tych regionach.
Więcej informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 można znaleźć na stronie internetowej: www.pbu2014-2020.eu